رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۸

هفته ی مشاغل - نمایش محتوا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

هفته ی مشاغل

 

 

موضوع: دانش و فناوری

نوع تولید : عکس

تعداد : 8

در این نمایشگاه رشته‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان اردبیل معرفی شده و در آن سعی شده است دانش‌آموزان با رشته‌های مختلف و مهارت‌های متنوع آشنایی پیدا کرده تا آگاهانه بتوانند در انتخاب رشته خود تصمیم‌گیری کنند.

از يكم تا هفتم اردیبهشت‌ماه هفته مشاغل نامگذاری شده است که هدف از نامگذاری این ایام، آشنا کردن دانش‌آموزان با رشته‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای مختلف است که می‌تواند یکی از سیاست‌گذاری‌ها و اهداف اصلی آموزش و پرورش در رسیدن به نقطه ایده‌آل آموزشی و اشتغالزایی در آینده باشد.

 

Careers Week and an exhibition in Ardabil

In this  exhibition the capabilities and capacities of schools has  been  presented . The  goal  of  this exhibition  is to familiarize  the  students  of  Ardabil  with  different  skills , inorder  to  choose  the  best  course  for  their  study.