رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

هفته دولت - خبر

 

 

هفته دولت

هشتم شهریور ماه 1360 منافقان کوردل با انفجار دفترنخست وزیری رییس جمهور مکتبی ونخست وزیرمحبوب ایران را به شهادت رساندند.

هشتم شهریور ماه 1360 منافقان کوردل با انفجار دفترنخست وزیری رییس جمهور مکتبی ونخست وزیرمحبوب ایران را به شهادت رساندندوبه ظن خود توانستند ضربه کاری به پیکره انقلاب پویا وارد کنندغافل از آنگه انقلاب اسلامی برخواسته از آرمانها وارزشهای ملت مسلمانی بود که بعداز قرنها آرزوی برپایی حکومت اسلامی را دنبال می کردند وهرگز حاضر نخواهند بود دستاورد خود را که با رهبری داهیانه امام راحل به دست آوردند را به آسانی از دست بدهند.

اکنون پس از گذشت 34 سال از آن دوران دولتها مختلفی درجمهوری اسلامی ایران برسر کار آمده اندوملت ایران هربار با کسب تحربیات گران قدر در سایه ولایت مداری خود روز به روز پخته تر در جهت اهداف والای انقلاب اسلامی حرکت میکنند.

هفته دولت علاوه بر آن که مناسبتی برای گرامیداشت یاد وخاطره شهدای دولت است فرصتی است برای نشان دادن خدمات وفعالیت های دستگاههای دولتی واجرایی تامردم بیشتر وبهتر در جریان خدمات نظام قرار گیرند .

در استان اردبیل نیز امسال حدود387 پروژه عمرانی وخدماتی با اعتبار 3820میلیارد ریال به اجرا در آمده اندکه بخشی از آنهادر هفته دولت سال جاری به بهره برداری رسید

در سالی که به توصیه رهبر فرزانه انقلاب سال دولت وملت همدلی وهمزبانی نام گذاری شده است استمرار وهمراهی مردم ومسئولان نوید بخش ثبات واقتدار نظام اسلامی خواهد بود