هدر دهندگی

ساختار : انیمیشن

موضوع :کودک و خانواده

نوع تولید : تصویری

مدت :00:01:06

انیمیشن طنز اجتماعی دیرین دیرین با موضوع بحران آب و سرمایه های ملی است.

 

To waste

Sports, Games and Entertainment

Loading the player...