نماهنگ خلیج فارس

نماهنگ خلیج فارس با موضوع معرفی خلیج همیشه فارس در صدا و سیمای مرکز اردبیل تولید شده است. خواننده این نماهنگ آقای احد تابع خیام، آهنگساز آقای رضا خبیری و شعر از آقای رضا خبیری است.

Loading the player...