نماهنگ بیزیم ائولر

نماهنگ بیزیم ائولر (خانه های ما) با موضوع توصیف کانون گرم خانواده و احترام به پدر و مادرها در صدا و سیمای مرکز اردبیل تولید شده است. خواننده این موسیقی آقای رضا خبیری، آهنگساز آقای علی مظفری و شاعر آقای مظفر خداوندگار است. 

Loading the player...