جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

نصب سکسیونرهای قابل قطع از راه دور در شبکه توزیع برق استان اردبیل - خبر

 

 

نصب سکسیونرهای قابل قطع از راه دور در شبکه توزیع برق استان اردبیل

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان اردبیل از خرید و نصب ۱۶۰ دستگاه سکسیونر قابل قطع از راه دور و جایابی بهینه آنها به منظور بهبود فاکتورهای بهره برداری خبر داد.

نصب سکسیونرهای قابل قطع از راه دور در شبکه توزیع برق استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قدیمی گفت: با نصب و راه اندازی این سکسیونرها، شاخص انرژی توزیع نشده کاهش یافته و افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: با نصب این تجهیزات، تعداد کلیدهای فیدرهای ۲۰کیلوولت از یک و نیم کلید به ازای هرفیدر فراتر می رود که این مساله افزایش رضایتمندی مشترکان و بهبود شاخص های بهره برداری را به همراه خواهد داشت.