جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

نشست معاون وزیر جهاد کشاورزی با سران عشایر استان - خبر

 

 

نشست معاون وزیر جهاد کشاورزی با سران عشایر استان

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب وخاک بر بهره برداری اصولی از اراضی پایاب سد خداآفرین پارس آباد تاکید کرد.

نشست معاون وزیر جهاد کشاورزی با سران عشایر استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب وخاک در دیدار با سران عشایر استان ،با اشاره به اهمیت بهره برداری اصولی ازاراضی پایاب سد خدا فرین برتجهیز این اراضی به سیستمهای نوین آبیاری ورعایت اصول علمی کشاورزی از سوی بهره برداران تاکید کرد.

اکبری با بیان اینکه بهره برداری آزمایشی از این اراضی بدست عشایر غیور منطقه موفقیت بزرگی برای استان اردبیل است افزود:بهره برداری وحفاظت از تاسیسات نوین آبیاری تحت فشار نصب شده در منطقه باید با دقت وظرافت کامل از سوی بهره برداران انجام شود.

قندالی،رئیس سازمان امور عشایر کشور هم با بیان اینکه بهره وری عشایر باید روز به روز افزایش یابد گفت: قرار دادن زمینهای آبی مجهز به سیستمهای آبیاری تحت فشاردر اختیار عشایرمنطقه،گامی مهم وتاریخی درمسیر افزایش بهره وری عشایرغیوراست.