سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

نخستین کارگاه قصه و رمان در اردبیل برگزار شد - خبر

 

 

نخستین کارگاه قصه و رمان در اردبیل برگزار شد

نخستین کارگاه قصه و رمان حوزه هنری استان اردبیل با هدف تربیت رمان‌نویسان جوان در اردبیل برگزار شد.

نخستین کارگاه قصه و رمان در اردبیل برگزار شد

 با انتخاب و حضور جمعی از نویسندگان استان نخستین کارگاه قصه و رمان با همکاری واحد داستان آفرینش‌های ادبی حوزه هنری کشور برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حاضران به بررسی و تصمیم‌گیری درباره سبک و سیاق اداره جلسات آتی کارگاه قصه و رمان پرداختند که طی آن مشخص شد جلسه‌های آینده کارگاه قصه و رمان به صورت اثر محور برگزار شود.

در نخستین جلسه کارگاه قصه و رمان همچنین حاضران به ارائه طرح رمان خود پرداختند که از 7 طرح ارائه شده 5 طرح تأیید و 2 طرح مشروط به برطرف کردن مشکلات طرح شد.

ارائه مباحث تئوری درباره رمان‌نویسی توسط رضا کاظمی از بخش‌های دیگر این کارگاه بود.

به گزارش فارس، گفتنی است، آثار تأیید شده کارگاه به منظور کارشناسی و سپری کردن مراحل چاپ به آفرینش‌های ادبی حوزه هنری کشور معرفی می‌شوند.