رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۸

نجات جان پدر و دختر از حادثه سقوط به رودخانه - خبر

 

 

نجات جان پدر و دختر از حادثه سقوط به رودخانه

راننده و سرنشین یک خودروی نیسان در پارس آباد از مرگ حتمی نجات یافتند.

نجات جان پدر و دختر از حادثه سقوط به رودخانه

در این حادثه که در اثر سقوط خودرو نیسان به رودخانه در روستای ایمان کندی پارس آباد روی داد ، راننده و دختر سه ساله اش قبل از غرق شدن خودرو ،شیشه ماشین را پایین آورده وبه سرعت خود را از زیر آب بیرون کشیدند . 
در ماه های گذشته نبود حصار و حفاظ مناسب در اطراف رودخانه ها وکانالهای آب منطقه ، موجب سقوط چندین خودرو به داخل رودخانه شده است .