رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

ملت ما باید قدرت و عظمتی را که در سایه اسلام و وحدت و مجاهدت به آورده حفظ کند .