جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری


مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

ملت ما باید قدرت و عظمتی را که در سایه اسلام و وحدت و مجاهدت به آورده حفظ کند .