جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری


مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

در انقلاب ما باید مکتب ، قرآن ، اسلام، وحدت و امامت حفظ شود .