رونق تولید ملی | دوشنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۸

مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز - صفحه اصلی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز

مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز


استاندار اردبیل گفت: اقدامات بازدارنده برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز درسال های اخیر موثر بوده است.

مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خدابخش در جلسه پیشگیری و مقابله با پدیده زمین خواری،تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز، گشت های بازرسی تلفیقی دستگاه های ذیربط و خدمت رسان را برای بازدید از محل های حاشیه شهر و مناطق ممنوع ساخت و ساز، اقدام مناسبی برای  جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز بیان کرد و خواستار تداوم این بازدیدها  شد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات جمعیتی و برنامه ریزی روند توسعه شهر، زمین به حد وفور در داخل محدوده های شهری استان وجود دارد و نیازی به تغییر کاربری و افزایش محدوده شهرها نیست.
استاندار اردبیل افزود: باید اطلاع رسانی مناسب و آگاهی دهی لازم به مردم واعضای تعاونی های مسکن از طریق رسانه ها بویژه صداوسیما انجام شود تا همگان از مفاد قانونی و برخوردهای جدی با خرید و فروش زمین های خارج از محدوده و ساخت و سازهای غیر مجاز آگاه شوند.