سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

مصدومان حوادث کار در استان اردبیل هشت درصد کاهش یافت - خبر

 

 

مصدومان حوادث کار در استان اردبیل هشت درصد کاهش یافت

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل از کاهش هشت درصدی مصدومان ناشی از حوادث کار در هفت ماه اول امسال در این استان نسبت به مدت مشابه پارسال خبرداد.

مصدومان حوادث کار در استان اردبیل هشت درصد کاهش یافت

دکتر علیرضا فرخی افزود: در این مدت ۳۴۸ مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

وی اظهارداشت: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان از این تعداد ۳۳۵ نفر مرد و مابقی زن هستند.

او تشریح کرد: بیشترین تعداد مراجعان مدعی حوادث ناشی از کار در تیرماه امسال با ۶۸ مراجعه و کمترین مراجعه در فروردین ماه با ۱۲ نفر ثبت شده است.

حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که هنگام انجام وظیفه در کارگاه ، موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد.

هرگاه در اثر رعایت نکردن مقررات از سوی کارفرما یا مسوولان واحد حادثه‌ای رخ هد، شخص کارفرما یا مسوول مذکور از نظر کیفری و حقوقی در برابر فرد آسیب‌دیده مسوول هستند.