سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی تنها کمبود نقدینگی نیست - خبر

 

 

مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی تنها کمبود نقدینگی نیست

استاندار اردبيل گفت: مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی تنها کمبود نقدینگی و دریافت نکردن تسهیلات بانکی نیست.

مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی تنها کمبود نقدینگی نیست

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجيد خدابخش با بيان اينكه مشكل واحدهای صنعتی و توليدی تنها كمبود نقدينگی و دريافت نكردن تسهيلات بانكی نيست خواستار تفويض اختيار به استانها در حذف بعضی قوانين و مقررات دست و پاگير اداری شد.

وی افزود: شايد كمتر از نصف واحدهای صنعتی و توليدی با مشكل كمبود تسهيلات مواجه باشند و بعيد به نظر می رسد كه بدون يك سونوگرافی و تشخيص دقيق از مشكل واحدهای صنعتی و توليدی كشور فقط با تزريق نقدينگی و حتی دادن تسهيلات قرض الحسنه و ارزان قيمت مشكل آنها برطرف شود.

استاندار اردبیل گفت: برخی نقايص و مقررات دست و پاگير و سختگيرانه در بخش صنعت و توليد وجود دارد كه بعنوان مانعی در مسير سرمايه گذاری عمل می كنند و ضروری است كه اين مقررات زايد كه در بسياری مواقع مديران دولتی را نيز گرفتار می كند، حذف گردد.

خدابخش افزود: صدها مقررات زايد و غيرضروری در ارتباط با سرمايه گذاری های صنعتی و توليدی وجود دارد كه دولت می تواند با تفويض اختيار به استانها تصميم گيری در اين موارد را توسط مديران استانی تسهيل كند.

وی همچنين آموزش های گوناگون به خصوص در زمينه قانون تجارت، مديريت مالی برای مديران غيرمالی، بنگاهداری، صادرات را برای جلوگيری از ايجاد مشكل در بنگاههای صنعتی و توليدی و يا دست كم كاستن از ميزان اينگونه مشكل ها بسيار لازم دانست.