نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه مشاعره

مسابقه مشاعره


مسابقه مشاعره نام طرحی می باشد که بزودی در شبکه های استانی در قالب برنامه مسابقه ای تولید و پخش خواهد شد. مدت این برنامه حدود 20 دقیقه می باشد که با حضور 3 یا 4 نفر از شرکت کنندگانی که اعلام آمادگی و ثبت نام کرده، تولید و پخش خواهد شد. این مسابقه در بخش مسابقه ای شامل قسمت های مشاعره شتاب،مشاعره مشروط و مشاعره ویژه (واژه نما) است.