جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

مسئولان به انجام تکالیف قانونی در شرکت کشت و صنعت مغان اقدام کنند - خبر

 

 

مسئولان به انجام تکالیف قانونی در شرکت کشت و صنعت مغان اقدام کنند

عتباتی گفت: مسئولان در اسرع وقت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در شرکت کشت و صنعت مغان اقدام کنند.

مسئولان به انجام تکالیف قانونی در شرکت کشت و صنعت مغان اقدام کنند

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل از پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان کشت و صنعت مغان خبر داد و از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خصوصی سازی خواست تا در اسرع وقت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در تحویل و تحول شرکت اقدام کنند.

او پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با شرکت «کشت و صنعت مغان» با اشاره به پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان، اظهار کرد: همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قرارداد‌ها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضایی مستقیما بر این امور نظارت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: سی ام ماه گذشته حقوق آبان ماه همه کارکنان شرکت کشت و صنعت مغان پرداخت شده است.

عتباتی با تاکید بر نظارت مستمر دادگستری بر امورات شرکت کشت و صنعت مغان، از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خصوصی سازی خواست تا در اسرع وقت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در تحویل و تحول شرکت اقدام کنند.