جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

مرمت مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی - خبر

 

 

مرمت مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی

در قالب پروژه‌های مستمر مرمت و احیای بخش‌های مختلف تنها اثر ثبت جهانی استان اردبیل، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، عملیات مرمت کاشیکاری سه بخش از بنا در حال انجام است.

مرمت مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی

مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی تنها اثر ثبت جهانی استان است که مرمت بخش‌های مختلف آن به صورت مستمر در حال اجرا است.

بطوریکه در راستای پروژه‌های مرمت این بنای تاریخی در سال جاری کارشناسان مرمت نسبت به تثبیت کاشیکاری‌های سه بخش از این اثر تاریخی اقدام کرده‌اند و عملیات اجرایی همچنان تداوم دارد.

سمایه مرصلی یکی از کارشناسان مرمت در این خصوص تصریح کرد: از جمله اقدامات استحکام بخشی و نجات بخشی مرمت کاشی کاری‌های بخش بیرونی گنبد شاه اسماعیل صفوی و حرم خانه است.

وی اضافه کرد: در برخی بخش‌ها به دلیل تخریب کاشی‌ها با رطوبت نیاز به اجرای کاشی جدید بوده و در برخی بخش‌ها دوغاب استفاده شده است.

او تاکید کرد: کاشی‌های گنبد شاه اسماعیل صفوی مربوط به دوره صفوی و قاجار بود که در صورت بی توجهی به کل از بین می‌رفت؛ با این وجود امسال موفق به تثبیت آن شدیم.

در عین حال که بخشی از کاشی کاری‌های گنبد الله الله و موزه چینی خانه مرمت شده است، دیگر کارشناس مرمت از بهسازی و مرمت کاشیکاری‌های ۶۰۰ ساله ورودی مسجد جنت سرا خبر داد.

یعثوب علیزاده افزود: کاشی‌های این بخش از بنا مربوط به دوره تیموری و جزو قدیمی‌ترین کاشی‌های بنا با طلاکاری روی اثر است.

او ادامه داد: تمامی اقدامات الحاقی به کاشیکاری‌ها برگشت پذیر است تا در صورت نیاز نسبت به تغییر آن اقدام شود.

کارشناسان مرمت مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی تمامی اقدامات خود را مطابق با اصول فنی انجام داده و از تمامی فعالیت‌ها مستند نگاری دارند.

مسئول پایگاه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی در این خصوص تصریح کرد: عملیات مرمت در آثار تاریخی توقف ناپذیر است و به همین دلیل در برنامه زمانی پیوسته اجرا می‌شود.

به گفته عبدالرحمن وهاب زاده، مرمت کاران آثار باستانی سفیران صلح هستند و می‌توانند زمینه گفتگوی ملت‌ها به واسطه معرفی آثار تاریخی را موجب شوند.

وی تاکید کرد: در مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی نیز عملیات مرمت در تمامی فصول سال انجام می‌شود.

به گفته وهاب زاده در فصل تابستان عملیات مرمت بخش بیرونی بنا و در فصل زمستان عملیات مرمت بخش‌های داخلی انجام می‌شود.

او به تثبیت کاشی کاری در بخش‌های مختلف بنا اشاره و تاکید کرد: عملیات مرمت همچنان ادامه دارد