مرحوم آیت... مروج

مرحوم آیت... بیوک خلیل زاده معروف به آیت... مروج در سال 1309 شمسي در اردبيل متولد شد.

با اينكه پدر ابشان كاسب بود اما به علت معاشرت با عالمان شهر علاقه به ادامه تحصيل در علوم ديني را در ايشان ايجاد كرد وپس از 8 سال تحصيل علوم جديد در حدود سال 1323 شمسي ، به فراگيري دروس مقدماتي در اردبيل نزد اساتيد ، طلاب وبعضي عالمان شهر اقدام كرد وتا شرح لمعه در اردبيل سپري شد .

در سال 1326 شمسي با تشويق اساتيد ونيز اشتياق خودشان براي ادامه تحصيل به حوزه علميه قم مشرف شدند ايشان مقدمات درس را از رسال ومكاسب را در مدرسه حجتيه آغاز كرد واز محضراساتيدي چون آيت الله طباطبايي سلطاني كه درس رسايل را تدريس مي نمود تلمذ كرد مكاسب را نزد شيح محمد احمد كافي كه تبريزي بود فرا گرفت از ديگر اساتيد وي مي توان به مرحوم عبد الجواد اصفهاني وميرزا محمد مجاهدي تبريزي اشاره كرد

انتخاب لقب:از نكات جالب توجه در مورد ايشان لقب ايشان است كه با فعاليتهاي بعدي ايشان متناسب وحسن انتخاب آن مشخص مي شود ميرزا بيوك آقا از مدتها قبل بويژه از زماني كه در مشهد مقدس در محضر آيت الله العظمي اردبيلي مشغول تدريس بود متمايل بود به جاي اسم –بيوك – نامي مناسب تر براي خود با توجه به تحصيل علوم ديني انتخاب نمايند .

چنانچه در اجازه آيت الله اردبيلي به ايشان نام وي آقا ميرزا علي اكبر قيد شده است انتخاب اين لقب به پيشنهاد آيت الله حاتمي بوده آيت الله مروج در سال 1334 پس از ازدواج وتشكيل خانواده به زادگاه خود بازگشت تا دوره جديدي در زندگاني خود شروع نمايد.

تدریس علمو دینی:شهر مذهبي اردبيل تا قبل از سلطنت رضاشاه دو حوزه علميه براي كسب علوم ديني وجود داشت يكي مدرسه ملاابراهيم وديگري در مسجد جامع داير مي شد در دوران پهلوي اول با سياستهاي ضد مذهبي حكومت اين مدارس تعطيل گرديد ومدرسه ملا ابراهيم به تصرف اداره فرهنگ در آمد .ومدرسه مسجد جامع هم به عنوان انباري به بازاريان اجاره داده شد.

تااينكه پس از مراجعت آيت الله يونس اردبيلي در سال 1330 شمسي به اردبيل وي توانست با تلاش بسيار اين دو مركز را از تصرف دولت خارج نموده مجددا دایر نماید. آيت الله مروج پس از بازگشت به زادگاهش در كنار بزرگاني چون آيت الله يونسي ، آيت الله موسوي اردبيلي به تدريس علوم ديني وتربيت طلاب مشغول شد .ایشان پس از سالها خدمت به مردم در اردیبهشت ماه سال 1380 در سن 71 سالگی دارفانی را وداع گفت.

The  deceased Ayatollah Moravvej

The late Ayatollah Buick Khalil Zadeh known as the Ayatollah Moravvej was born in 1309 AD in Ardabil. After the years of service to the public in May 1380 at the age of 71 died.

Loading the player...