جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

مدیریت مصرف آب ضرورت انکارناپذیر بخش کشاورزی است - خبر

 

 

مدیریت مصرف آب ضرورت انکارناپذیر بخش کشاورزی است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیر با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح آب در بخش کشاورزی، گفت: استفاده بهینه از آب کشاورزی یک ضرورت انکار ناپذیر بوده که توجه به تنوع اقلیم در مدیریت منابع آبی را می‌طلبد.

مدیریت مصرف آب ضرورت انکارناپذیر بخش کشاورزی است

رضا ناصری اظهار کرد: سطح زیر کشت محصولات آبی در سطح  شهرستان ده هزار هکتار و کل اراضی دیم 38 هزار و 200 هکتار بوده که 200 هکتار تا سال 95  و 105 هکتار در سال 96 مجهز  به سیستم‌های آبیاری نوین شدند.

وی با اشاره به در دست اجرا بودن 592 هکتار از اراضی مذکور، افزود: در پایاب سد صائین؛ 68 هکتار، میمند، مزرعه و یامچی علیا و خان قشلاقی 910 هکتار در حال مطالعه بوده و در پایاب سد سرخاب 3 هزار و 500 هکتار طرح آبیاری در مرحله انتخاب مشاور می‌باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیر تصریح کرد: طرح کم‌آبیاری روستاهای کله سر، کمال آباد و جوراب در سطح  یک هزار هکتار در حال تکمیل پرونده می‌باشد که با این روش میزان مصرف آب در هکتار از 2/1 به 7/0 لیتر در ثانیه کاهش یافته و باعث افزایش 40 درصدی راندمان مصرف آب  و افزایش 2 برابری محصول می‌گردد.

ناصری ادامه داد: استفاده بهینه از آب کشاورزی یک ضرورت انکار ناپذیر است که توجه همه جانبه به توسعه بخش کشاورزی، پرهیز از نگاه یک جانبه به کشاورزی به عنوان پر مصرف‌ترین بخش، توجه به تنوع اقلیم در مدیریت منابع آب، تدوین الگوی کشت با همکاری بهره برداران و محققان و تشویق کشاورزان به منظور استفاده از آبیاری نوین را می‌طلبد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: با توجه به حمایت جدی دولت، 85 درصد هزینه اجرای سیستم‌های آبیاری از سوی دولت و 15 درصد به صورت آورده شخصی توسط کشاورزان تامین می‌شود.