سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

مخاطب شعار امسال آحاد ملت و مسئولانند همه باید سخت، کار کنند - خبر