سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مجریا ن برتر شبکه سبلان - خبر

 

 

مجریا ن برتر شبکه سبلان

به گزارش دفتر و روابط عمومی صداوسیمای مرکز اردبیل ،سه مجری توانمند صداوسیمای مرکز اردبیل توانستند رتبه برتر مجری گر در ارزیابی های مرکز نظارت و ارزیابی سازمان را در شش ماهه اول سال جاری کسب نمایند .

بنابر اعلام مرکز نظارت و ارزیابی سازمان و گزارش مرکز سیمای استانها رتبه های  اول تا سوم اجرای تلویزیونی به مجریان شبکه سبلان  اختصاص یافت.

بر این اساس خانم ویدا فرزانه با کسب 95 امتیاز رتبه اول، آقای داود حجازی  با کسب 89 امتیاز رتبه دوم و آقای علیرضا پورنادری با کسب گ 88 امتیاز رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

 

شایان ذکر است این ارزیابی از مجموع346مجری در دوره شش ماه اول سالجاری انجام شده که از این میان 218نفر مجری مرد و 128 نفر مجری خانم بوده اند.