ماهي خورک کوچک

موضوع : دانش و فناوری

نوع تولید : عکس

تعداد : 8

نام علمی: Alcedo atthis

ماهي خورک کوچک پرنده ای است کوچک ، با پر و بالي خوشرنگ و منقاري بزرگ و خنجری شکل که در حالت نشسته مرتب سر و دم خود را بالا و پايين مي كند و به دنبال ماهي هاي كوچك به درون آب شيرجه مي رود. بر روی چشمانش پلک شفافی دارد که او را قادر می سازد در زیر آب خوب ببیند و شکار کند. تارک، سطح پشتی و پرهای رویی دم این پرنده به رنگ آبی فیروزه ای و سبز براق است و گونه ها، سطح شکمی و پوشپرهای زیر دمش به رنگ بلوطی مایل به نارنجی می باشد. گلو و گردنی سفید رنگ دارد و نوار شاربی پهن آبی رنگش از منقار تا نزدیک پرهای شانه اش امتداد یافته است.

قسمت انتهایی شاهپرهای اولیه بال هايش سیاه و شاهپرهای ثانویه بال ها به رنگ آبی فیروزه ای می باشند. منقاری سیاه و پاهايی به رنگ قرمز روشن دارد، اگرچه نیمه پایینی منقار پرنده ماده اثری از رنگ قرمز دارد. پرنده نابالغ شبیه بزرگسالان است ولی پر و بالش فاقد جلای رنگی است و پاهایی تیره رنگ دارد. پروازش سریع و مستقیم است و معمولا در سطح پایین و نزدیک به آب پرواز می کند. پیش از شیرجه زدن برای صید ماهی، مدتی طولانی روی شاخه ای در بالای آب می نشیند.

گاهي قبل از شيرجه رفتن، درجا بال مي زند . زیستگاه : در مناطقی با آب و هوای معتدل و درکنار نهرها و رودخانه ها، دریاچه ها، کانال های آب، تالاب ها و سواحل دریا به سر می برد. بر روی بوته ها و یا شاخه های آویزان درختان نزدیک به آب می نشیند. در سوراخ هایی که در دیواره ی ساحلی رودخانه وجود دارد آشيانه مي سازد.تغذیه : از ماهی ها، حشرات آبزی، سخت پوستان، و لارو حشرات تغذیه می کند. برای شکار ماهی درون آب شیرجه می زند. گاهي قبل از شيرجه رفتن، درجا بال مي زند.اندازه آن 16 سانتی متر است .

Common Kingfisher

It is a small bird with a big beak and feathers and Bali colorful and dagger-shaped head and its tail tidy sitting up and slow down.