رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

مالیات ابزار اداره جامعه - خبر

 

 

مالیات ابزار اداره جامعه

شانزدهم تیر ماه به عنوان روز مالیات نامگذاری شده است. دولتها با دریافت مالیات از مردم هزینه خدمات عام المنفعه مثل آموزش و پرورش ، بهداشت و راهسازی را تامین می کنند.

 

مالیات ابزار اداره جامعه مالیات ابزار اداره جامعه مالیات ابزار اداره جامعه مالیات ابزار اداره جامعه

 

به عبارت دیگر پرداخت مالیات به منزله مشارکت مردم در تامین بخشی از  هزینه های جامعه است و انضباط هر فرد در پرداخت دقیق و به موقع مالیات نشان دهنده میزات تعهد اجتماعی اوست.

از سوی دیگر مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه ثروت در کشور به طوری که هر کس درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بپردازد.

براساس ماده 179 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که درآمد حاصل از پرداخت مالیات‌های مستقیم در هر استان صرف اجرای طرح‌های عمرانی همان استان‌ شود. به همین خاطر هم استانی ها با پرداخت مالیات در واقع به تامین هزینه‌های عمومی استان خود کمک می کنند.

در چند سال اخیر به طور متوسط حدود 80 درصد درآمدهای عمومی استان اردبیل از محل اخذ مالیات تامین شده است. پیش بینی می شود که درآمدهای  مالیاتی استان در سالجاری بیش از 200 میلیارد تومان باشد که در امور عمرانی و آبادانی استان هزینه خواهد شد.

هر چند میزان مالیات دریافتی از هر استان رابطه مستقیمی با تعداد کارخانجات و حجم فعالیت های تولیدی و تجاری آن دارد اما می توان با افزایش فعالان اقتصادی به تکالیف قانونی خود و ارایه آموزشهای لازم در این رابطه به افزایش درآمدهای مالیاتی استان کمک کرد.

همچنین هر انداره جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود به همان میزان بر درآمدهای مالیاتی استان افزوده می شودکه این کار مستلزم داشتن اطلاعات جامع و کافی از فعالیت های اقتصادی و درآمدهای ناشی از آن است.

امید است که همگام با رونق تولید وکسب وکار، نظام مالیاتی کشور به درجه ای از کارآمدی برسد که برای اداره کشور دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نباشد.

منبع: واحد تفاسیر و برنامه های سیاسی معاونت اطلاعات و اخبار مرکز اردبیل