سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | سه‌شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۱

لیست آدرس کانال ها و شبکه های اجتماعی صدا و سیمای اردبیل در فضای مجازی - صفحه اصلی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست آدرس کانال ها و شبکه های اجتماعی صدا و سیمای اردبیل در فضای مجازی

لیست آدرس کانال ها و شبکه های اجتماعی صدا و سیمای اردبیل در فضای مجازی


کانال اصلی صدا و سیمای اردبیل

@Sabalanirib

 

 

کانال خبرگزاری مرکز اردبیل

@Ardabiliribnews

 

 

برنامه های پرمخاطب تلویزیون

برنامه تزه گون

@iribtazagun

 

برنامه ائویم قراریم

@iribevimgararim

 

 

برنامه های پرمخاطب رادیو

برنامه سلام ساوالان

@iribsavalan