رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

لزوم توجه همگانی به اصلاح سبک زندگی - خبر

 

 

لزوم توجه همگانی به اصلاح سبک زندگی

سبک زندگی هر انسان که متشکل از مجموعه خصایص رفتاری اوست مسیر زندگی او را مشخص می کند. هر اندازه که سبک زندگی انسان اصولی و صحیح باشد ، شانس سعادت و موفقیت او بیشتر می شود و عکس آن نیز صادق است.

از آنجا که رفتار یکایک انسانها کلیت عادات اجتماعی را شکل می دهد ، عادت ها و رفتارهای صحیح تک تک مردم بر آرامش روانی جامعه تأثیرگذار است. در عین حال انتخاب سبک زندگی صحیح توسط افراد جامعه و در مقیاس بزرگتر توسط اکثریت اعضای جامعه به رشد و شکوفایی سریع تر آن جامعه کمک می کند.

از این رو مقام معظم رهبری در رهنمودهای ارزشمند خود بر لزوم توجه به اصلاح "سبک زندگی" در فرهنگ عمومی جامعه تاکید فرموده اند و خواهان آسیب شناسی مسئولان در این رابطه شده اند.

مواردی مانند رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ، حفظ کرامت خود و دیگران ، رعایت حقوق همسایگان ، اجتناب از غیبت و دروغ گویی، طرد فرهنگ بخل ورزی و چاپلوسی ، داشتن وجدان کاری ، دوری از تجملات ، عادات درست غذایی ، پرهیز از اسراف، صرفه جویی در مصرف و تمرکز بر پس انداز و تولید ، الویت دادن به مصرف کالاهای داخلی، ایجاد نشاط اجتماعی و توجه به تفریحات سالم ، صیانت از فرهنگ بومی و مقاومت در برابر تقلیدهای کورکورانه از فرهنگ های مهاجم ، شناسایی کمبودها و تلاش برای انجام اصلاحات فردی و اجتماعی و داشتن وحدت کلمه و مواردی از این دست از جمله رفتارهای اجتماعی است که حرکت جامعه را به سوی رشد و تعالی و تضمین می کند. جا دارد که این رفتارهای صحیح با تلاش تمامی مسئولان و به ویژه رسانه ها ونظام آموزشی کشور به عادات عمومی تبدیل شوند و به شکل شایسته ای در رفتارهای عموم مردم نمود پیدا کنند.

از آنجا که رفتار هر کس با نگاه او به مفهوم زندگی رابطه مستقیمی دارد ، توجه به فرهنگ توحیدی و تقویت ایمان به ارزشهای اسلامی می تواند چراغ راهنمای ارزشمندی برای حرکت جمیع افراد جامعه به سمت اصلاح سبک های زندگی و رسیدن به پیشرفت عمومی و سعادت همگانی باشد.

امید است که با تاسی از فرمایش رهبر معظم انقلاب و به کارگیری رهنمودهای معظم له همگان در جهت رسیدن به زندگی ایده آل ایرانی-اسلامی بکوشیم و این نوع زندگی را به عنوان الگو به جهانیان ارائه کنیم.