جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

لزوم آمادگی کشاورزان برای فصل زمستان - خبر

 

 

لزوم آمادگی کشاورزان برای فصل زمستان

با فرا رسیدن فصل زمستان، رعایت برخی نکات از سوی کشاورزان و تولیدکنندگان دام و طیور استان امری لازم و ضروریست.

لزوم آمادگی کشاورزان برای فصل زمستان

با فرا رسیدن فصل زمستان برف و یخبندان بیشتر مناطق استان را فرا گرفته است.
در این شرایط رعایت برخی نکات از سوی کشاورزان و تولید کنندگان دام و طیور استان امری لازم وضروریست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به برودت هوا و یخبندان خواست سیستم های گرمایشی گلخانه ها را در دمای مناسب تعیین کنند و واحدهای دام و طیور حتماً نسبت به تیمار گرمایشی واحدهای خود اهتمام ورزند.
نیکشاد افزود: ماشین های کشاورزی هم در نقطه ای ایمن نگهداری و از ضدیخ استفاده شود.
وی در تغذیه گیاهی استفاده از مواد کودهای شیمیایی و ریزمغذی ها را با توصیه های کارشناسی و فنی از اهم مسائلی دانست که باید رعایت شود.