لالایی

لالایی های آذربایجان "بایاتی"هایی هستند که مادران هنگام خواباندن فرزند بر بالین وی می خوانند و همچون لالایی های مناطق دیگر ایران سرشار از مهر و محبت مادران و مملو از تصویر فراز و نشیب های زندگی مردمان این سامان می باشند.

در بیشتر لالایی های آذربایجان، مادر فرزند خود را به مظاهر زیبای طبیعت تشبیه می نماید که این خود نمادی از زندگی اصیل روستایی این منطقه و به دور از هیاهوی زندگی امروز،عاطفی ترین و زیباترین لالایی ها را شکل می دهد .

در بخشی از لالایی های مادران آذربایجان،مادر دست به دعا برمی دارد و سلامتی و سعادت فرزندش را از خدا می خواهد و گاهی ائمه را مورد خطاب قرار می دهد که این از زیباترین لالایی ها و در واقع دعاهای مادران آذربایجانی است.

در این برنامه لالایی که در منطقه شاهرود شهرستان خلخال استان اردبیل به زبان تاتی خوانده شده است به تصویر کشیده شده است .

Lalayi

Azerbaijani Lalayi  child lay on the bedside maternal poems that sing lullabies and other regions such as Iran mothers full of love and full of ups and downs of life in the land of their image.

Loading the player...