رونق تولید ملی | شنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۸

قدردانی رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل از صدا و سیمای مرکز اردبیل - خبر

 

 

قدردانی رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل از صدا و سیمای مرکز اردبیل

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی با ارسال پیامی از پوشش خوب و به موقع راهپیمایی 22 قدردانی کرد.

نظر به حضور حماسی مردم و پوشش خوب و به موقع راهپیمایی 22 بهمن سال 97 از سوی صدا و سیمای استان اردبیل، بدینوسیله مجمع نمایندگان استان ضمن تشکر از حضور پرشور مردم شریف، نهایت سپاس و قدردانی خود را از مدیریت و کارکنان صدا و سیمای اردبیل اعلام می دارد.