سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

قدردانی بنیاد بین المللی نهج البلاغه ازمدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل - خبر

 

 

قدردانی بنیاد بین المللی نهج البلاغه ازمدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل

رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه با ارسال لوح تقدیر از مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل قدر دانی کرد.

قدردانی بنیاد بین المللی نهج البلاغه ازمدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل

 به گزارش دفتر و روابط عمومی صدا و سیمای مرکزاردبیل، سید جمال الدین دین پرور رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه و رحیم انور مدیر بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل مشترکا با ارسال لوح سپاس از مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل، بخاطر خدمات صادقانه و ارزشمند درحمایت مادی و معنوی از بنیاد نهج البلاغه اردبیل تشکر و قدردانی کردند.