رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۸

قدردانی استاندار از صدا و سیمای مرکز اردبیل - خبر

 

 

قدردانی استاندار از صدا و سیمای مرکز اردبیل

استاندار اردبیل با ارسال لوح تقدیر از مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل قدردانی کرد.

قدردانی استاندار از صدا و سیمای مرکز اردبیل

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل, اکبر بهنامجو استاندار اردبیل با ارسال لوح تقدیر از زحمات بی دریغ و بی شائبه مدیر کل مرکز اردبیل در گرامیداشت هفته ی اردبیل قدردانی کرد.