جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

قدردانی از کارکنان روابط عمومی مرکز اردبیل - خبر

 

 

قدردانی از کارکنان روابط عمومی مرکز اردبیل

به مناسبت روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل از کارکنان روابط عمومی مرکز قدردانی کرد.

به گزارش دفتر و روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل، علی ملااحمدی مدیر کل مرکز با حضور در واحد روابط عمومی مرکز ضمن تبریک این روز به کارکنان روابط عموممی مرکز اظهاد داشت: روابط عمومی اصلی‌ترین حلقه ارتباط بین مدیران، کارکنان و جامعه است و توسعه اجتماعی و فرهنگی یک جامعه در گرو توزیع عادلانه اطلاعات، روشن‌گری افکارعمومی، مردم مداری و احترام به حقوق انسان ها به منظور افزایش سطح مشارکت مردمی محقق می شود که ماموریت انجام آن به عهده روابط عمومی سازمان‌هاست.

مدیر کل مرکزاردبیل در ادامه بیان داشت: امروزه روابط عمومی نه به عنوان یک واحد تشریفاتی و حتی اجرایی بلکه به عنوان یک واحد مشورتی و مدیریتی و هدایت کننده افکار عمومی و به عنوان عنصر اصلی در ارتقا و پیشرفت هر سازمانی جایگاه ویژه‌ای دارد و بدون روابط عمومی هیچ فعالیتی به نحو احسن انعکاس نمی یابد.

وی در پایان ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های مجموعه دفتر و روابط عمومی مرکز اردبیل با اهدای هدایایی از ایشان تجلیل کرد.