جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

قدردانی از صدا و سیمای مرکز اردبیل - خبر

 

 

قدردانی از صدا و سیمای مرکز اردبیل

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل از مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل قدردانی کرد.

قدردانی از صدا و سیمای مرکز اردبیل

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل، مدیر نمایندگی ستاد دیه ی استان اردبیل بخاطر کسب رتبه اول در ارزیابی شاخص های برنامه ی پنج ساله (95 ال99) در بین استانهای کشور، ازحمایت های ارزشمند  مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل قدردانی کرد.