رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

قدردانی از صدا و سیمای مرکز اردبیل - خبر

 

 

قدردانی از صدا و سیمای مرکز اردبیل

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با ارسال لوح تقدیر از مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل قدردانی کرد.

قدردانی از صدا و سیمای مرکز اردبیل

به گزارش دفتر و روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل،رئیس کل دادگستری استان اردبیل باارسال لوح تقدیربه مدیرکل مرکز اردبیل از تلاشها، تدابیر و اقدامات موثر وی در هماهنگی و تعامل با تشکیلات قضایی استان جهت انعکاس برنامه های ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه استان تقدیر و تشکر کرد.