سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

قدردانی از صدا و سیمای مرکز اردبیل - خبر

 

 

قدردانی از صدا و سیمای مرکز اردبیل

رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر اجرای سرشماری استان اردبیل با ارسال تقدیر نامه به صدا و سیمای مرکز اردبیل تقدیر و تشکر کرد.

قدردانی از صدا و سیمای مرکز اردبیل

رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر اجرای سرشماری استان اردبیل با ارسال تقدیر نامه به صدا و سیمای مرکز اردبیل، از حسن تدبیر و همکاری، تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه مدیر کل و سایر همکاران مرکز، در امر مهم و خطیر سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 تقدیر و تشکر کرد.