رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۸

قدردانی از صدا وسیمای مرکز اردبیل - خبر

 

 

قدردانی از صدا وسیمای مرکز اردبیل

سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردبیل با ارسال لوح تقدیر از مدیر کل صداو سیمای مرکز اردبیل قدردانی کرد.

قدردانی از صدا وسیمای مرکز اردبیل

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکزاردبیل،سرپرست آموزشکده فنی وحرفه ای پسران اردبیل با ارسال لوح تقدیر از عزم والا و نیت مخلصانه مدیر کل و سایر کارکنان مرکز اردبیل در انعکاس اخبار آئین افتتاح کارگاه های آموزشی آموزشکده فنی پسران اردبیل در ششم اسفند ماه 97 تشکر و قدردانی کرد.