رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

قدردانی از صدا وسیمای مرکز اردبیل - خبر

 

 

قدردانی از صدا وسیمای مرکز اردبیل

دبیر شورای ارتقاء آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال لوح تقدیر از مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل قدردانی کرد .

قدردانی از صدا وسیمای مرکز اردبیل

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل، دبیر شورای ارتقاء آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  با ارسال لوح تقدیر، از همکاری بی شائبه و تعامل سازنده مدیر کل مرکز اردبیل با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل در راستای اجرای برنامه های اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی های عمومی تقدیر و تشکر کرد.