جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

فضایل ام المومنین

حضرت خدیجه(س) از آن دست انسانها است که عنایات الهی شاملش گردیده و تا آنجا پیش رفته است که خداوند بر او سلام ویژه می فرستد.