فرکانس صدا

فرکانس صدا


فرکانس ماهواره ای HD

نام ماهواره

ایران ست (بدر) 26 درجه شرقی

فرکانس

12302 مگاهرتز

نرخ سمبل

32000 مگاهرتز - عمودی

تصحیح خطا

3/4

 

شبکه استانی صدا دیجیتال

کانال 26

شبکه استانی صدا آنالوگ

KHZ 1512

شبکه سراسری

KHZ 1314

سایر فرکانس ها