نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرکانس سیما

فرکانس سیما


فرکانس ديجيتال

 شبکه سبلان | کانال 38

فرکانس هاي ماهواره اي
Iran Sat-Badr

FR: 12302 MHz

SR: 32000

FEC: 3/4

 P: Vertical