سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

عملیات آبخیزداری در اردبیل ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد - خبر

 

 

عملیات آبخیزداری در اردبیل ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: اجرای عملیات مکانیکی و بیومکانیکی آبخیزداری در استان ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عملیات آبخیزداری در اردبیل ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

 شهامت هدایت، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرای عملیات طرح‌های آبخیزداری برای ۲۷ حوزه آبخیز استان در مساحت ۲۲۵ هزارو ۷۶ هکتار در دست اجراست.

او افزود: عملیات مکانیکی در ۱۲ هزارو ۵۸۸ هکتار از عرصه‌های این حوزه‌ها را در بر دارد و ۴۵ هزارو ۲۹۶ هکتار در بخش مطالعات تفصیلی اجرایی طرح‌های آبخیزداری در ۲۷ حوزه مصوب است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل افزود: هم‌اکنون ۲۵ سازه مکانیکی با حجم ۲۲ هزارو ۸۸۰ مترمکعب استان اجرا شده است.

به گفته هدایت، احداث سازه‌های سنگی گابیونی، بند‌های زیر زمینی و دو منظوره پخش سیلاب، کنتورفارو، از جمله این اقدامات با هدف ذخیره نزولات آسمانی، کنترل سیل و فرسایش خاک، افزایش پوشش گیاهی و تغذیه آبخوان‌ها است.

او با اشاره به اینکه امسال بیش از ۸/۱۶۴ میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری استان اختصاص داده شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: تاکنون ۴۵ هزارو ۲۹۶ هکتار از مساحت عرصه‌های منابع طبیعی استان مطالعات آبخیزداری انجام شده و امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی طرح‌های آبخیزداری در بیش از ۴۰ نقطه استان اجرا می‌شود.