جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

عمران شورابیل تعطیل نمی‌شود - خبر

 

 

عمران شورابیل تعطیل نمی‌شود

عضو شورای شهر اردبیل گفت: کار عمرانی که در شورابیل آغاز شده، قرار نیست تعطیل شده و یا مورد بی‌توجهی قرار گیرد.

عمران شورابیل تعطیل نمی‌شود

سلامت صفری در جلسه شورای شهر اردبیل اظهار کرد: هر چند به اجرای برخی از پروژه‌ها در مجموعه شهرداری اشکالات و ایرادات قانونی وارد است ولی باید به صراحت گفت روند کار آغاز شده در شورابیل و سایر پروژه‌ها تعطیل نمی‌شود بلکه اصلاح مد نظر در دستور کار کمیسیون‌های شوراست.

وی با بیان اینکه در مورد اجرای پروژه رینگ پیاده‌روی شورابیل و نصب چمن مصنوعی کار خوب اما خارج از ردیف بودجه‌ای آغاز شده است، تصریح کرد: ‌ما قطعاً از پیشنهادهای مختلف برای رفع ایرادات و اصلاح امور استفاده می‌کنیم تا ایراداتی که در اجرای این پروژه وجود دارد، برطرف شود.

عضو شورای شهر اردبیل با بیان اینکه به نظر می‌رسد شهردار سابق اردبیل با وجود برخی شاخصه‌ها در حوزه عملکردی خارج از بودجه مصوب شورا پروژه‌ها و طرح‌هایی را بدون اخذ مجوز از شورا آغاز کرده است، گفت: ما باید در کنار اصلاح این فرآیند تلاش کنیم تا از تکرار چنین مسائل و موضوعاتی در دوره جدید شهرداری و فعالیت‌های آن جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، صفری با بیان اینکه بعد از استیضاح شهرداری و قانونی بودن این رویه در فصل کاری سعی می‌کنیم با استفاده از توان کارشناسان و مدیریت سرپرستی شهرداری اردبیل کاری بر زمین نماند، افزود: قطعاً تلاش شورا در روزهای آینده بر این است تا نسبت به انتخاب شهردار جدید فرآیند قانونی را پیگیری کنند که در این باب تلاش و پیگیری‌ها بر تقویت و توانمندسازی فعالیت‌های عمران شهری است که قطعاً نتایج خوبی را نیز به همراه دارد.