رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

عشق به انسانیت - خبر

 

 

عشق به انسانیت

اصلی ترین فلسفه نهضت عاشورا ادای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و توجه به این مهم بر همه پیروان مکتب حسینی واجب و لازم است.

 

 عشق به انسانیت  عشق به انسانیت  عشق به انسانیت  عشق به انسانیت

 

فریضه‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر از واجبات‌ اسلامی‌ و جزو «برترین فریضه ها» است‌.

در علوم دینی یادآوری به افراد و جامعه برای عمل به واجبات و بایدهای دینی را امر به معروف می گویند و نهی از منکر به معنای توصیه به دوری از محرمات و نباید هاست. بنابراین وظیفه هر مسلمانی است که اشخاص را به کارهای پسندیده توصیه کند و به دوری از کارهای ناپسند و گناه آلود فراخواند.

قرآن کریم در آیه 110 سوره آل عمران از کسانی که مردم را امر به معروف و نهی از منکر می کنند به عنوان بهترین امت ها یاد کرده است زیرا جامعه ای که در آن فریضه امر به معروف ونهی از منکر رواج داشته باشد همیشه آباد و پابرجاست و جامعه ای که این فریضه الهی در آن فراموش شود پایه های سستی خواهد داشت.

قاطبه اهالی استان اردبیل در محبت اهل بیت و عشق و ارادت قلبی به امام حسین (ع) شهره اند و اگر عموم اهالی استان به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به شیوه های صحیح حساس باشند ، بی شک این استان می تواند به الگوی پیشرفت و اخلاق مداری در سطح منطقه تبدیل شود چرا که امر به معروف و نهی از منکر با محدود کردن تمایلات اشخاص در برابر مصالح جامعه به انضباط اجتماعی می انجامد.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر نه به دنبال خشونت‌ورزی است و نه خواهان تذکری است که موجب رنجش خاطر وکینه‌ورزی اشخاص نسبت به یکدیگر شود بلکه امر به معروف و نهی از منکر نشانه عشق انسان به همنوع است.

لذا مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر مشغول تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و بر اساس آن تذکر زبانی حجت را بر شخص امر به معروف و نهی از منکر کننده تمام می کند. به عبارت دیگر فرد نباید بر تذکر خود اصرار ورزیده و خدای نکرده وارد مباحث فیزیکی شود بلکه شایسته است برخوردهای قانونی صرفا از طریق دستگاههای ذیربط پیگیری شود.

 منبع: واحد تفاسیر و برنامه های سیاسی معاونت اطلاعات و اخبار مرکز اردبیل