رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در کشور به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد - خبر

 

 

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در کشور به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت گفت: ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در کشور به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد.

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در کشور به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در جریان بازدید از پروژه پتروشیمی آرتا انرژی گفت: با افتتاح ۲۷ طرح پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد.
 
او با اشاره به اینکه طرح پتروشیمی زنده و رو به جلوست، افزود: ۶۶میلیون تن ظرفیت صنعت پتروشیمی در کشور است و ظرفیت تولید متانول در پتروشیمی آرتا انرژی اردبیل روزانه ۴۰۰ تن است که با پیشرفت خوبی که دارد در سال آینده افتتاح می‌شود.
 
معاون وزیر نفت با بیان اینکه ارزش محصولات پتروشیمی (ارزی و ریالی) کشور از ۱۷ میلیارد دلار کنونی به مرز ۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ می رسد، اظهار کرد: با بهرهبرداری از ۲۶ طرح دیگر پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۴ ارزش محصولات به ۳۷ میلیارد دلار می‌رسد.
 
محمدی گفت: در فضای کنونی کشور هیچ ثوابی بالاتر از کارآفرینی نیست و کارآفرینان برای ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات داخلی جهاد می‌کنند.
 
او تأکید کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی دارد متخصصان حرف‌های خود را در صورت نیاز برای کمک به اجرای طرح به آن ملحق کند.