جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

ظرفیت تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اردبیل متناسب با حجم پساب واحدهای تولیدی نیست - خبر

 

 

ظرفیت تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اردبیل متناسب با حجم پساب واحدهای تولیدی نیست

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل گفت: ظرفیت تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اردبیل متناسب با حجم پساب ورودی واحدهای تولیدی نیست.

ظرفیت تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اردبیل متناسب با حجم پساب واحدهای تولیدی نیست

محمد اهلی اظهار داشت: رعایت شاخص‌های زیست محیطی و حفظ محیط زیست یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی است که تلاش می‌شود با اجرای برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت، روند تصفیه پساب خروجی واحدهای صنعتی بهبود یابد.

وی گفت: شهرک صنعتی دو اردبیل با مساحت بیش از 700 هکتار بزرگترین شهرک صنعتی استان اردبیل است که بالطبع با توجه به وسعت آن، دارای معضلاب و مشکلاتی نیز خواهد بود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل تکمیل گنجایش تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اردبیل را یکی از مشکلات موجود در آن برشمرد و افزود: ظرفیت فعلی تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اردبیل دو هزار و 500 مترمکعب در روز است که متناسب با حجم پساب ورودی واحدها نیست.

وی افزود: با پیگیری‌های استاندار اردبیل، مقرر شد شرکت مربوطه که با توجه به ورشکستگی، مدیریت آن در اختیار اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه قرار دارد نسبت به اجرای خط انتقال اختصاصی و خارج کردن پساب آن از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی2 اردبیل اقدام کند که تحقق این امر نقش ویژه‌ای بر بهبود عملکرد تصفیه خانه خواهد داشت.

اهلی از برنامه های میان مدت این شرکت برای رعایت مسائل زیست محیطی در شهرک صنعتی اردبیل2  را اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب این شهرک صنعتی برشمرد و افزود: ساختمان ابنیه مدول دوم تصفیه‌خانه با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال از محل منابع ملی و استانی آغاز شده است که تکمیل آن به 100 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.