سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

طلاعیه شماره ۳۰ ستاد انتخابات کشور - خبر

 

 

طلاعیه شماره ۳۰ ستاد انتخابات کشور

طلاعیه شماره ۳۰ ستاد انتخابات کشور

هموطنان، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را به صورت کامل و خوانا قید کنند تا حقی از نامزدها هنگام شمارش و محاسبه آرا ضایع نشود