سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

طفلان یمن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

طفلان یمن

اینجا یمن است ...نقطه گره خوردن نگاه های مظلوم یک کودک و تکه نانی به اندازه مشت های کوچکش...خونین برگ هایی است برگ های زندگی این روزهای کودکان یمن گرسنگی، فقر و دستان بی پناهی که شاخه های درختان را به آغوش گرفته است.