رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

طرح سنجش فشار خون - خبر

 

 

طرح سنجش فشار خون

طرح سنجش فشار خون در صدا و سیمای مرکز اردبیل اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل، این طرح به همت دفتر و روابط عمومی مرکزو همکاری مرکز بهداشت اردبیل با حضور بیش از 150 نفر از همکاران اجرا شد و همکاران در آستانه خطر برای درمان تکمیلی به مراکز درمانی معرفی شدند.