جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

طرح آبیاری پایاب سد خداآفرین تا پایان امسال تکمیل می‌شود - خبر

 

 

طرح آبیاری پایاب سد خداآفرین تا پایان امسال تکمیل می‌شود

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در صورت تامین اعتبار موردنیاز، طرح آبیاری نوین پایاب سد خداآفرین در دشت مغان تا پایان امسال تکمیل شده و به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

طرح آبیاری پایاب سد خداآفرین تا پایان امسال تکمیل می‌شود

علی‌مراد اکبری مجموع اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح آبیاری مدرن در پایاب سد خداآفرین را چهار هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: رییس‌جمهوری، به سازمان برنامه و بودجه دستور اکید داده که این اعتبار تامین شده و تا آخر امسال این پروژه تکمیل شود.

وی همچنین مجموع اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح را ۱۵ هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: تاکنون بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از این میزان اعتبار تخصیص یافته ولی بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال به پیمانکاران این طرح بدهکار است و با تامین مابقی اعتبار به میزان چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، این پروژه را تکمیل می‌کند.

او تکمیل نهایی و آبدار کردن اراضی پایاب سد خداآفرین در دشت مغان را منوط به تامین آب توسط وزارت نیرو عنوان کرد و اظهارداشت: طی برنامه عملیاتی تهیه شده توسط وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی و درخواست اعتبار موردنیاز، قرار است با تامین اعتبار تا پایان امسال، ۲۲ هزار هکتار از اراضی پایاب سد خداآفرین به اراضی آبی تبدیل شود.

اکبری، با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی طرح آبیاری پایاب سد خداآفرین در اجرای شبکه‌های فرعی و در حوزه کاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: بقیه کار هم به علت موضوعات فنی متوقف شده و در صورت تامین آب از خط انتقال، به سرعت اجرا می‌شود.