جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

ضرورت همکاری دامداران منطقه با مأموران ثبت هویت دام - خبر

 

 

ضرورت همکاری دامداران منطقه با مأموران ثبت هویت دام

رئیس جهاد کشاورزی پارس آباد گفت: از دامداران منطقه تقاضامندیم با مأموران ثبت هویت دام به منظور ارائه خدمات بهتر و همچنین جلوگیری از قاچاق دام همکاری‌ لازم را داشته باشند.

ضرورت همکاری دامداران منطقه با مأموران ثبت هویت دام

حسن نظیفی گفت: از دامداران و به خصوص عشایر منطقه تقاضامندیم تا همکاری لازم با مأموران ثبت هویت دام به منظور هویت دار نمودن دام‌ها با توجه به اجباری بودن آن در سطح کشور و ارائه خدمات بهتر ادارات و همچنین جلوگیری از قاچاق دام را به عمل آورند.

وی افزود: کمیته عمرانی و اقتصادی شورای عشایری شهرستان پارس آباد به منظور هماهنگی ادارات مختلف شهرستان برای پشتیبانی و خدمات رسانی هر چه بیشتر به عشایر غیور و پر تلاش و نظر به اهمیت تولیدات عشایری و تلاش برای افزایش آن در شرایط کنونی کشور پیش از این نشستی با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار کرده و لزوم همکاری دامداران با مأموران ثبت هویت دام را یادآور شده است.

نظیفی ضمن قدردانی از اقدامات انجام گرفته در خصوص حمایت از دامداران منطقه، به تبیین نقش و اهمیت عشایر و تولیدات بخش عشایری که با حداقل امکانات موجود به تولید انواع محصولات دامی و تأمین امنیت غذایی جامعه می‌پردازند اشاره کرد و افزود: توجه به مسائل عمرانی و اقتصادی و ارائه خدمات شایسته به دامداران از دیگر ضرورت‌های موجود است.

رئیس جهاد کشاورزی پارس آباد ادامه داد: معرفی و ارائه تسهیلات بانکی به جامعه عشایر، توزیع انواع نهاده‌های دامی، انجام واکسیناسیون دام‌های عشایری، ارائه خدمات حوزه منابع طبیعی، تشکیل تشکل‌های تعاونی عشایری، انجام واگذاری‌های اراضی پایاب سد خدا آفرین، اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار و … و لزوم تداوم خدمات در بخش عشایری از دیگر برنامه‌های مهمی بوده که در حوزه جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد در دستور کار قرار گرفته و بر اساس آن برنامه ریزی می‌شود.

حسن نظیفی پیش از ظهر چهارشنبه در تشریح اجرای طرح پلاک کوبی و هویت گذاری دام در پارس آباد گفت: از دامداران و به خصوص عشایر منطقه تقاضامندیم تا همکاری لازم با مأموران ثبت هویت دام به منظور هویت دار نمودن دام‌ها با توجه به اجباری بودن آن در سطح کشور و ارائه خدمات بهتر ادارات و همچنین جلوگیری از قاچاق دام را به عمل آورند.

وی افزود: کمیته عمرانی و اقتصادی شورای عشایری شهرستان پارس آباد به منظور هماهنگی ادارات مختلف شهرستان برای پشتیبانی و خدمات رسانی هر چه بیشتر به عشایر غیور و پر تلاش و نظر به اهمیت تولیدات عشایری و تلاش برای افزایش آن در شرایط کنونی کشور پیش از این نشستی با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار کرده و لزوم همکاری دامداران با مأموران ثبت هویت دام را یادآور شده است.

نظیفی ضمن قدردانی از اقدامات انجام گرفته در خصوص حمایت از دامداران منطقه، به تبیین نقش و اهمیت عشایر و تولیدات بخش عشایری که با حداقل امکانات موجود به تولید انواع محصولات دامی و تأمین امنیت غذایی جامعه می‌پردازند اشاره کرد و افزود: توجه به مسائل عمرانی و اقتصادی و ارائه خدمات شایسته به دامداران از دیگر ضرورت‌های موجود است.

رئیس جهاد کشاورزی پارس آباد ادامه داد: معرفی و ارائه تسهیلات بانکی به جامعه عشایر، توزیع انواع نهاده‌های دامی، انجام واکسیناسیون دام‌های عشایری، ارائه خدمات حوزه منابع طبیعی، تشکیل تشکل‌های تعاونی عشایری، انجام واگذاری‌های اراضی پایاب سد خدا آفرین، اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار و … و لزوم تداوم خدمات در بخش عشایری از دیگر برنامه‌های مهمی بوده که در حوزه جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد در دستور کار قرار گرفته و بر اساس آن برنامه ریزی می‌شود.