جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای استفاده بهینه از ذخیره آب سد سبلان - خبر

 

 

ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای استفاده بهینه از ذخیره آب سد سبلان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: برنامه‌ریزی جامع برای استفاده بهینه از ذخیره آب سد سبلان ضروری است.

ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای استفاده بهینه از ذخیره آب سد سبلان

عباس جنگی مرنی در بازدید از سد سبلان با اشاره به ذخیره نزدیک به ۶۰ میلیون مترمکعب آب در سد سبلان، نسبت به برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از آب ذخیره شده در این سد تاکید کرد.

وی بیان کرد: خوشبختانه سد سبلان نسبت به میزان ذخیره آب در سال گذشته کمبودی نداشته و نسبت به افزایش حجم ذخیره‌ای سد برای ماه‌های آینده خوشبین هستیم.

او با اشاره به اینکه بارش باران و ذوب برف در ماه‌های آینده بر افزایش میزان آب ذخیره شده تاثیرگذار خواهد بود، اظهارداشت: اگر  بارش‌ها در ماه‌های آینده تداوم یابد حجم آب ذخیره شده سد نیز بیشتر خواهد بود.

جنگی مرنی به ضرورت پایش میزان ورودی و خروجی این سد با استفاده از آمار و اطلاعات ایستگاه‌های هیدرومتری و هواشناسی تاکید کرد و گفت: با این روش می‌توان برنامه‌ریزی مناسبی برای استفاده بهینه از منابع و مصارف سد سبلان در سال جاری بعمل آورد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل همچنین با اشاره به ذخیره نزدیک به ۶۰ میلیون متر مکعبی آب در  سد سبلان افزود: در حال حاضر وضعیت ذخیره آب در این سد مناسب است و برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری از پتانسیل آبی سد ضروری است.